Arteriograph - kliinisesti validoitu sydän- ja verisuonitautien riskien arviointiin

Pulssiaallon nopeus

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy EU:ssa, jossa kuolee noin 1.68 miljoonaa ihmistä vuosittain (Eurostat, 08/2021). Nämä taudit kattavat laajan joukon lääketieteellisiä ongelmia, jotka vaikuttavat verenkiertoelimistöön (sydän ja verisuonet),  ja johtuvat usein ateroskleroosista, plakin epänormaalista kertymisestä ihmisen valtimoiden sisäseinämiin. Joitakin yleisimpiä verenkiertoelimistöön vaikuttavia sairauksia ovat iskeeminen sydänsairaus (sydänkohtaukset) ja aivoverisuonitaudit (halvaus). Sydän- ja verisuonitaudit voivat olla sekä perimä- että elintapaperäisiä sairauksia, joiden syntyyn voidaan usein vaikuttaa elintavoilla.

Iän myötä valtimoiden elastisuus vähenee.  Jäykistyminen aiheuttaa korkeamman pulssipaineen (PP) ja kohonneen pulssiaallon nopeuden (PWV), joka on sydän- ja verisuonitautien riskin indikaattori. Ikääntymisen lisäksi valtimon jäykkyyden etenemiseen vaikuttaa useita muita tekijöitä, kuten genetiikka ja ympäristötekijät, dyslipidemia, tupakanpoltto, diabetes ja korkea syke.

Keskeiset hemodynaamiset parametrit, Aortan pulssiaallon nopeus (PWVao) (valtimojäykkyys), augmentaatioindeksi (periferaalinen vaste) (AIx) sekä keskeinen systolinen verenpaine (SBPao) ovat keskeisessä roolissa sydän- ja verisuonijärjestelmän toiminnan arvioinnissa. 

Arteriograph menetelmä perustuu näiden parametrien non-invasiiviseen analyysiin. Mittaus tehdään oskilometrisesti käsivarresta mansetin avulla. Mittaus on kliinisesti validoitu, se on nopea suorittaa ja se antaa luotettavan tiedon verisuoniston kunnosta ja riskistä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin jo ennen oireiden ilmenemistä.

Aikainen diagnoosi valtimoiden toimintahäiriöistä ja haitallisten riskitekijöiden poistaminen tai vähentäminen voi pelastaa ennenaikaiselta kuolemalta ja mahdollistaa pidemmän ja terveemmän elämän. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito voi merkittävästi pienentää yhteiskunnan kuluja.


Mikä on Pulssiaalto Analyysi?

Pulssiaaltoanalyysi

Pulssiaalto analyysi on pulssin paineaallon morfologinen tutkimus, joka tarjoaa kattavaa tietoa kammioiden ejektion tilasta ja verisuonipuuston ominaisuuksista, kuten valtimoiden jäykkyydestä.

Pulssiaallon nopeus (PWVao) kuvaa aortan seinämien ominaisuuksia. Mitä jäykempi aortan seinämä, sitä nopeampi on pulssiaalto. Kohonneet PWVao arvot viittaavat kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin ja verisuonten kalkkeutumisesta johtuviin vaurioihin. Verisuonipuuston iän arviointi perustuu PWVao arvoihin.

Pulssiaallon nopeuden määrittäminen on erityisen tärkeää henkilöille, joilla on korkea sydän- ja verisuonitautiriski perimästä tai nykyisestä tilasta johtuen. Pulssiaallon nopeus löytää sekä oireelliset että oireettomat riskihenkiköt, joilla on kohonnut verenpaine tai valtimonkovettumatauti, joista voi seurata ennenaikainen aortan rappeutumatauti, sydämen vajaatoiminta ja diabetes.

Pulssiaallon nopeuden lisäksi tärkeitä parametrejä ovat aortan keskeinen systolinen verenpaine (SBPao) ja augmentaatio indeksi (Aix). SBPao antaa lisätietoa verisuonivaurioiden havaitsemiseen. Mitä suurempi aortan  systoolinen paine on, sitä suurempi paine kohdistuu kriittisiin elimiin, sydämeen, munuaisiin ja  aivoihin.  Aivoihin kohdistuvan paineen kasvaessa, myös mahdollinen aivoverenvuoto riski kasvaa.

Augmentaatioindeksi liittyy ensisijaisesti endoteelin toimintaan, joka ylläpitää valtimoiden ja pienten valtimoiden vaskulaarista vastusta. Jos perifeerinen verisuonivastus on lisääntynyt verisuonivaurion merkkinä, heijastuneen systolisen aallon amplitudi kasvaa, mikä johtaa negatiiviseen Aix-arvoon. Suurentunut Aix arvo voi olla ensimmäinen merkki alkavasta verisuonten jäykistymisestä.


Arteriograph, kultainen standardi aortan pulssiaallon nopeuden (PWVao), keskus systolisen verenpaineen (SBPao) ja aortan augmentaatioindeksin (AIXao) mittaamiseen.

Aortan pulssiaallon nopeus (PWVao)

Aortan pulssiaallon nopeus (PWVao) määräytyy aortan seinämän ominaisuuksien mukaan. Mitä jäykempi aortan seinä, sitä nopeampi pulssiaallon nopeus on. Tämä parametri voi osoittaa oireettoman ateroskleroosin olemassaolon.

Keskeinen systolinen verenpaine (SBPao)

Keskeinen systolinen verenpaine (SBPao) on vahva indikaattori ennustamaan aivojen ja munuaisten vaurioita, sekä sydän- ja verisuonisairauksia.  SBPao perustuu heijastavan paineaallon mittaukseen, jolla kerätään tietoja keskushemodynamiikasta ja siten se antaa tarkempaa tietoa kuin perinteinen olkavarren systolisen verenpaine.

Augmentation-indeksi (Aix)

Aortan augmentaatioindeksi (AIXao) kuvaa pääasiassa pienten valtimoiden ja ääreisvaltimoiden vaskulaarista vastusta. Se arvioi endoteelin toimintaa ja ennustaa verisuonivaurion todennäköistä tulevaisuuden riskiä oireettomilla henkilöillä.

Download
Arteriograph-esite
Arteriograph-esite.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB