Pulssiaalto-analyysin

PWA-parametrien käyttö kliinisissä rutiineissa

Lääketieteessä parametrit ovat kaikkien analyysien ja siten myös hoitojen tärkeimmät komponentit. Arteriograph ja Arteriograph 24 laitteet analysoivat 15 erilaista parametriä. Pulssiaalto-analyysin (PWA) arvo on todistettu monissa kliinisissä tiloissa, mukaanlukien sepelvaltimotauti (CAD), kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (CHF), verenpaine, diabetes ja pre eklampsia.


Kuinka Arteriograph suorittaa pulssiaaltoanalyysin?

Arteriograph mittaa ensimmäiset ja heijastavat paineaallot. Pulssiaaltoanalyysin avulla arvioidaan näiden kahden aallon suhdetta toisiinsa, niiden välistä intensiteettiä ja aikaeroa sekä päätellään useita fysiologisesti tärkeitä tietoja, joista jokainen selittää tiettyä ilmiötä.

Pulssiaaltoanalyysin tuloksena saadaan Augmentation Index (AIx), Keskeinen aortan verenpaine (SBPao) sekä aortan pulssiaallon nopeus (PWVao). Näiden lisäksi muut Arteriographin mittaamat parametrit auttavat tekemään luotettavan analyysin potilaan keskushemodynamiikasta.


Pulssiaallon nopeus (PWV)

Pulssiaallon nopeus aortassa kuvaa aortan seinämien ominaisuuksia. Mitä jäykempi aortan seinämä, sitä nopeampi on pulssiaalto. Kohonneet PWVao arvot viittaavat kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin ja verisuonten kalkkeutumisesta johtuviin vaurioihin. Verisuonipuuston iän arviointi perustuu PWVao arvoihin. Kohonnut SBP ja/tai syke (HR) voivat nostaa pulssiaallon nopeutta jonka seuraksena aortan seinämien jäykkyys (stiffness) voi kasvaa ja voi johtaa virheelliseen verisuonipuuston iän arviointiin.

PWVao on normaalisti alle 10 m/s.

Aortan Pulssiaallon nopeus (PWVao)

Pulssiaallon nopeus kuvaa valtimoiden jäykistymistä. PWVao saadaan mittaamalla paineaallon etenemisnopeus aorttaa pitkin. Tämä ilmio on täysi riippuvainen aortan seinämän fyysisistä ominaisuuksista.

Keskeinen systolinen verenpaine (SBPao)

Toisin kuin olkavarren systolinen paine, SBPao antaa tietoa yhdestä pulssiaaltoanalyysin tärkeimmistä parametreista, heijastuvasta paineaallosta. Keskushemodynamiikan analyysit perustuvat heijastuvasta aallosta saatavaan tietoon.

Augmentaatio vahvistuskerroin (AIx)

Augmentaatio indeksi, aortan sentraalinen vahvistuskerroin. AIx kuvaa pääasiassa pienien periferaalisten verisuonien ja arteriolien vastusta, johon vaikuttaa verisuonen sisimmän osan, endoteelin typpioksidisynteesi (NO). NO:lla on verisuonia suojaavia vaikutuksia. Valtimo löystyy kun typpioksidia on tarpeeksi. Esim. nitro lääkityksen vaikutus: suonten resistenssi rentoutuu ja veri virtaa paremmin. Kohonnut AIx voi olla merkki periferaalisten verisuonien plakkiintumisesta.

AIx on normaali alle 33%.

Nilkka-Olkavarsi indeksi (ABI)

Nilkka-olkavarsipainesuhde eli ABI (ankle-brachial index) menetelmä arvioi alaraajojen valtimoverenkierron häiriöitä ja toimii alaraajojen tukkivan valtimotaudin diagnostisena menetelmänä, mutta sillä voidaan myös arvioida yleistä valtimotaudin riskiä.